Författararkiv: kullaviksbastun

Om kullaviksbastun

Administrationskonto för bastuns hemsida

Ombyggnad och årsmöte, uppdaterad 27/2

Årsmötet kommer äga rum den 23 mars kl 19. Vi har inte bestämt än om vi skall vara i skolan eller KKKKs lokal. Uppdatering kommer.

Måndag 28 februari startar ombyggnaden av damsidan på bastun som vi bestämde på extra föreningsstämman i höstas.

Det innebär att damsidan stängs fram till påsk och damer och herrar får basta på herrsidan varannan dag. Följande dagar kommer gälla:

Damer: Tisdag (kl. 14-22), Torsdag och Lördag

Herrar: Onsdag, Fredag och Söndag

Inga morgonbad måndagar och tisdagar

Denna information kommer också meddelas i nästa nummer av Bastu-nytt

Styrelsen

Öppet under nyårsveckan!

Under perioden fram till och med den 9 januari gäller följande utökade öppettider:
Bastun öppen alla dagar mellan 8:00 – 22:00. Medlemmar med barn är välkomna på dagtid fram till kl 16:00 och efter kl 19:00
Det är barnfritt mellan 16:00 – 19:00

Tänk på att hålla avstånd och besök bastun endast när du är helt symptomfri och basta inte om du har någon covidsmittad i hushållet🙏🏼

Förtydligande från Bastu-nytt

Med anledning av att en formulering i senaste Bastu-nytt upplevdes otydlig försöker vi här göra följande förtydligande avseende begränsningarna pga Covid.

Vi väljer att fortfarande att inte ta med gäster till bastun. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Basta endast om du känner dig fullt frisk. Gå inte in i bastun om du har någon förkylning- eller influensaliknande symptom som hosta, snuva, ont i halsen eller feber. Detta gäller också om någon i ditt hushåll är testad positiv för Covid.

Det innebär också att våra fullt friska barn självfallet är fortfarande välkomna på tider avsedda för barn, och förväntas liksom oss andra att visa hänsyn till sina medmänniskor i denna prövande pandemi.

Styrelsen

Om- och tillbyggnad av damsidan godkändes av extrastämman

Nu har vi haft den första extrastämman i föreningens historia.

Styrelsens förslag för om- och tillbyggnad av damsidan i bastun bifölls av 38 röstberättiga medlemmar som tagit sig till den extra föreningsstämman. Pga av större tillströmning än planerat flyttades mötet från KKKKs lokal i hamnen till Kullaviks Scoutkårslokal vid Kullaviks Centrum endast två dagar innan mötet.

Förslaget gicks utförligt igenom med tillhörande budget och finansieringsförslag. Därefter följde en fråge- och diskussionsstund där den mesta diskussionen handlade om olika ekonomiska frågor runt elanslutning och elabonnemang samt hur vi skall hantera ombyggnadsperioden då damsidan är stängd.

Medlemmarna kom med olika synpunkter om utförandet som nu styrelsen skall bearbeta och ta ställning till.

Men redan nu kan alla medlemmar vara informerade om att under oktober månad beräknar vi bygga och det kan bli störningar i öppetiderna på herrsidan pga att byggentreprenören kan komma ha behov av tillträde till hela bastun. Det är vår ambition att öppetiderna skall vara så opåverkade som möjligt.

Vi kommer tillfälligt stänga möjligheten till att hyra bastun under byggtiden för att medlemmarna skall kunna utnyttja tiden i stället.

Planerad byggstart är 4 oktober.

Information om förändringar i öppetider under byggtiden kommer uppdateras på hemsidan med kort varsel så håll koll på hemsidan.

Styrelsen