Författararkiv: kullaviksbastun

Om kullaviksbastun

Administrationskonto för bastuns hemsida

Uppdaterade trivselregler

Vi har uppdaterat trivselreglerna. De finns att läsa här

Trivselreglerna är basen för att vi alla skall få ett trevligt bastubad. De allra flesta följer dom väl men vi stöter ibland på de som inte känner till dem eller har glömt. Fräscha gärna upp minnet och läs dem en extra gång. Trivselreglerna har utvecklats genom åratal av inkomna synpunkter och har anpassats efter hand för att tillgodose olika medlemskategoriers behov och önskemål.

Styrelsen

Kallelse årsstämma 2021

Härmed kallas medlemmar till årsstämma i Kullaviks Havsbastuförening. 

24 mars kl 19.

Dagordning för mötet finns här

Pga pandemin kommer årets stämma hållas digitalt mha ett verktyg som heter Zoom. Flera har säkert använt det i sina arbeten under gångna året. Därför blir det lite speciella omständigheter och förberedelser som behöver göras för ett lyckat möte.

För att vi skall kunna hantera deltagandet så behöver man föranmäla sitt deltagande. Det görs på denna länk
Anmäl här
Gör detta före 22 mars. 

Då du anmäler kommer du få ett par frågor om hur du deltager, via dator, mobilapp eller ringer in. Du får också en fråga om du är ombud för någon medlem.
Du kan vara ombud för max en person förutom dig själv. Du skall då skicka in en fullmakt till föreningen på adress.
Kullaviks Havsbastuförening
Kullaviksvägen 158
42933 Kullavik

Deltager du och det är din make/maka/sambo som är hushållets medlem skall du även då skicka in en fullmakt. 

När du anmält dig får du ett svar i mailen med inloggningsinstruktion och allmänna råd för deltagandet i mötet. 
Får du inget mail, börja med att titta i spamfiltret så det inte fastnat där. 
Har du ändå inte fått en instruktion så meddela styrelsen på info@kullavikshavsbastu.se

Välkomna
Styrelsen

Bastu nytt februari

Nu finns ett nytt nummer av Bastu nytt att läsa här.

Boka era kalendrar den 24 mars kl. 19 då det hålls årsmöte i vår bastuförening.

Det kommer ske digitalt så ni kan delta via dator, smartphone eller vanlig telefon.

Mer information kommer skickas ut per e-post och anslås i bastun.

Hälsningar

Styrelsen

Tydliggörande

Styrelsen har fått feedback med synpunkter och vi konstaterar att det råder viss förvirring vad som gäller.

De uppdaterade Corona begränsningarna har sammanfallit med återgången från de temporära specialreglerna kring jul- och nyårshelgerna och vi missade tydliggöra det.

Därför sammanfattar vi de restriktioner som gäller pga av Corona situationen så här:

 • Max antal personer på herrsidan är 10 personer i samtliga utrymmen. Därutöver gäller max antal personer i den varma delen, dvs själva bastun, till 8 personer.
 • Max antal personer på damsidan är 6 personer i samtliga utrymmen. Därutöver gäller max antal personer i den varma delen, dvs själva bastun, till 4 personer.
 • Total längd på vistelse i bastuanläggningen begränsas till 1 timme så att så många som möjligt som vill bada ges tillträde.
 • Endast medlemmar i riskgrupp får vara i bastun kl 13-15 onsdag till söndag.
 • Inga gäster – detta gäller alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som bor på samma adress.

Därutöver gäller de vanliga trivselreglerna som bla innebär att man ej tar med barn under de mest frekventerade timmarna dvs fredag, lördag och söndag 16-19. Övriga tider är barn välkomna. Trivselreglerna finns att läsa här.

Öppetiderna sammanfattas således i följande tabell:

DagarBadtiderStädning
Måndag – tisdagKallbad 05:00-08:30
Uthyrning tisdag 16:00 – 22:00
Måndag 10:00-14:00
Onsdag – torsdagKallbad 05:00 – 08:00
Bastu 08:00 – 22:00
Riskgrupp 13:00-15:00
Fredag 06:00 – 07:00
Stängt vid städning
Fredag – söndagKallbad 05:00 – 08:00
Bastu 08:00 – 22:00
Riskgrupp 13:00-15:00
Ej barn 16:00-19:00
Lördag & Söndag 06:00-07:00
Stängt vid städning

Det finns många olika bedömningar och synpunkter bland våra medlemmar inklusive oss själva i styrelsen. Vi försöker hitta en balanserad kompromiss bland myndighetskrav och olika medlemmars synpunkter. Samtidigt har vi också fått feedback att bastun är ett viktigt socialt andningshål för många varför möjligheten att besöka bastun betyder mycket för deras välbefinnande. Till syvende och sist behöver alla medlemmar ta ansvar för sig själva och bedöma vad man vill utsätta sig för. Eget ansvar gäller således. Tycker man det är för många med 8 resp 4 i bastun, vänta en stund eller återvänd då det är färre.

Styrelsen

Uppdaterade begränsningar i bastun

Med anledning av en ny pandemilag och uppdaterade instruktioner från Folkhälsomyndigheten gör styrelsen tolkningen att vi behöver uppdatera och strama upp restriktionerna gällande bastun.  

Nyheterna är följande:

 • Vi inför begränsningar av max antal personer i bastun. 10 personer i herravdelningen och 6 personer i damavdelningen.
 • Vi inför ett nummerlappsystem på respektive avdelning.
 • Vi maximerar tiden till 1 timme per besök i bastuanläggningen (dvs ej enbart den varma delen).

De nya restriktionerna gäller från 13 januari tillsvidare. Skyltar sätts upp i bastun.

Det innebär att vi har totalt sett följande restriktioner:

 • Max antal samtidiga badare i bastun (varma delen) är begränsat till 8 personer och 10 i lokalen på herrsidan (inklusive de i varma delen).
 • Max antal samtidiga badare (varma delen) är 4 personer och 6 personer i lokalen på damsidan (inklusive de i varma delen).
 • Total längd på vistelse i bastuanläggning begränsas till 1 timme så att så många som möjligt som vill bada ges tillträde.
 • Endast medlemmar i riskgrupp får vara i bastun kl 12-15 onsdag till söndag.
 • Inga gäster – detta gäller alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som bor på samma adress.

Pga att den nya pandemilagen har myndigheterna skärpt upp rekommendationer till att bli föreskrifter. Dessa är vi skyldiga att följa. Det finns fortsatt olika tolkningsmöjligheter och styrelsen har diskuterat frågan noggrant och kommit fram till att ovan restriktioner är en adekvat respons på myndigheternas åtgärder. Vi är medvetna om att det finns många olika åsikter och bedömningar och känner man sig osäker angående risk för smittspridning är det enda säkra sättet att undvika smitta att ej besöka bastun över huvud taget.   

Styrelsen

Öppetider och restriktioner under jul och nyårshelgerna

Under perioden from 23 december tom 10 januari
gäller följande:

Utökade öppettider:
Bastun öppen alla dagar mellan 8:00 – 22:00.

Medlemmar med eller utan barn är välkomna på dagtid fram till kl 13:00, dock ej Julafton

Riskgruppsperiod mellan 13:00 – 15:00

Övriga, dock ej barn mellan 15:00 – 22:00

Julafton:
Traditionellt julfirande på julaftons morgon är inställt. Inga barn och inga gäster i år.

Damsidan:
Max 4 personer totalt inne i den varma bastun

Herrsidan:
Max 8 personer totalt inne i den varma bastun

Julbad :
Under helgerna är det särskilt populärt att bada.
Det visar statistiken från tidigare år. 2019 ökade badandet under jul/nyår med 50% jämfört med veckorna innan. I år måste det bli annorlunda !
Försök att glesa ut badandet och undvik framförallt att bada mellan kl 16-18. För att göra det möjligt att sprida badandet är bastun öppen 14 timmar varje dag – varav riskgruppen har två timmar egen tid.
Så fortsatt gäller alltså : inga gäster – detta avser alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som bor på samma adress. Ungdomar som har flyttat
hemifrån betraktas som gäster och kan alltså inte bada bastu i år när de är hemma på besök.

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen.

Uppdaterade Corona restriktioner

Med anledning av uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen har styrelsen kommit fram till följande förändringar av de restriktioner vi införde i april.

Max antal samtidiga badare i bastun (varma delen) begränsas från 10 till 8 personer på herrsidan och från 6 till 4 personer på damsidan.

De nya restriktionerna gäller från 18 november tillsvidare. Skyltar sätts upp i bastun.

Det innebär att de restriktioner vi har är följande

 • Endast medlemmar i riskgrupp får vara i bastun kl 12-15 onsdag till söndag.
 • Damsidan: Max 4 personer i bastun samtidigt.
 • Herrsidan: Max 8 personer i bastun samtidigt.
 • Inga gäster – detta gäller alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som bor på samma adress.

Vi har i dagsläget valt att inte begränsa antalet individer i bastulokalen, dvs omklädningsrum, relax avdelning samt utedel då det är svårt att bestämma ett fast antal. Här litar vi på medlemmarnas goda omdöme att hålla social distans. Är det många i bastulokalen och social distans ej kan hållas, då bör man helt enkelt komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Styrelsen