Författararkiv: kullaviksbastun

Om kullaviksbastun

Administrationskonto för bastuns hemsida

Sommartider i bastun

Nu inför vi sommartider i bastun och vi behåller delvis de restriktioner vi infört under april och maj.

Detta innebär innebär följande:

  • Bastun är öppen för kallbad kl 05-22 alla dagar
  • Riskgrupper för Covid 19 har fortfarande företräde kl 12-15 alla dagar och övriga undviker att besöka bastun då.
  • Inga gäster gäller fortfarande vid alla tider
  • Observera att städning sker måndag kl 10-14, samt ca en halvtimme-timme på fredag, lördag och söndag morgon. Skylt visas då och då har inga tillträde till bastun.

Uthyrningen av tisdagar börjar igen 20 september och tider i höst kan bokas redan nu.

Övrig information runt tider och uthyrning finns under rubrikerna Medlemskap respektive Öppetider.

Vi hoppas alla får en trevlig sommar med många sköna bad.

Styrelsen

Bastuns tillgänglighet map COVID-19

Med anledning av Coronasituationen  fortsätter restriktionerna vi införde i april att gälla även i maj.

BASTUN FORTSÄTTER ATT HÅLLA SAMMA ÖPPETTIDER TILLS VIDARE.

BASTUN ÄR ÖPPEN MED RESTRIKTIONER UNDER MAJ MÅNAD

FÖRBUD ATT TA MED GÄSTER
Detta gäller alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som bor på samma adress.

DU SOM TILLHÖR NÅGON AV RISKGRUPPERNA ÄR VÄLKOMMEN ATT BASTA  KL 12 – 15, GÄLLER ALLA DAGAR.
DÅ SKALL ALLA ANDRA VISA HÄNSYN, HÅLLA SIG BORTA OCH ÄR VÄLKOMNA ATT BASTA PÅ ANDRA TIDER.
Vi anser dock att medlemmar med underliggande sjukdomsbesvär i största mån skall avstå från att bada.

HÅLL AVSTÅND
Inne i bastun håller vi avstånd mellan varandra. Om det blir trångt i bastun, vänta då utanför till dess att det blir plats ledig. I relaxrummet och på altanen gäller samma regler. Om ni känner att detta inte respekteras kan man vänligt påtala detta.

TVÄTTA HÄNDERNA
Duscha och tvätta händerna och kroppen innan ni går in i bastun. Handsprit kommer att finnas tillgängligt på både dam- och herrsidan. Vi har haft diskussioner med städbolaget som kommer att desinficera olika ytor och handtag vid varje städning.

Styrelsen kommer att noga följa utvecklingen med COVID-19 viruset och kan komma med ytterligare åtgärder utöver det ovan. Vi hoppas och uppmanar allla medlemmar att visa hänsyn mot varandra och följa instruktionerna ovan så att vi slipper stänga bastun.

Styrelsen Kullaviks Havsbastuförening

Påskens öppet-tider

Långfredag 10/4      09:00 – 22:00 (städning 07:00 – 08:30)
Påskafton 11/4        08:00 – 22:00 (städning 06:00 – 07:30)
Påskdagen 12/4      08:00 – 22:00 (städning 06:00 – 07:30)
Annandagen 13/4   08:00 – 22:00 (städning 06:00 – 07:30)

Städning

När städning pågår är anläggningen alltid stängd.
Lokalerna storstädas på måndagar kl 10-14.
Vanlig städning fredagar kl 7:00-8:30, lördagar & söndagar 6:00-7:30.

Dessa städtider påverkar de som kallbadar på morgonen.
Vår anläggning är öppen för kallbad alla dagar kl 5:00-8:30 med undantag för ovanstående städtider.

För bad med varm bastu hålles öppet onsdag-fredag 10:00-22:00 samt lördag-söndag 8:00-22:00

Bildresultat för städning

Bastu och coronavirus

Bastuvänner

Nu i Corona tider är det extra viktigt att vi tar hänsyn till varandra och inte låter bastun bli en ställe man smittas på.

  • Är man det minsta krasslig bör man stanna hemma, oavsett sjukdomssymtom.
  •  Har man varit och rest i av Folkhälsomyndigheten definierade riskområden så stanna hemma och utsätt inte dina bastuvänner för risken att smittas.
  • Är du orolig eller osäker, ta det säkra före det osäkra och undvik bastubad.

Styrelsen

Kallelse årsmöte

Till medlemmarna i Kullaviks Havsbastuförening
Kallelse till ordinarie årsmöte
ONSDAGEN DEN 11 MARS 2020 kl 19.00
i KKKKs klubbhus

Dagordning

1. Öppnande av mötet och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende den tid revisionen avser.
9. Framläggande av verksamhetsplan samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2020 innefattande förslag till avgifter för 2020.
10.Val av ordförande och övriga funktionärer innefattande delar av styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsen avser att lämna förslag till stadgeändringar.
12.Övriga frågor.
13.Mötets avslutande.

Underlag inför årsmötet skickas med e-mail till medlemmarna och anslås i bastulokalen på både Dam- och Herrsidan senast en vecka före årsmötet.

VÄLKOMNA TILL MÖTET!
Styrelsen för Kullaviks Havsbastuförening