Kategoriarkiv: allmänt

Städning

När städning pågår är anläggningen alltid stängd.
Lokalerna storstädas på måndagar kl 10-14.
Vanlig städning fredagar kl 7:00-8:30, lördagar & söndagar 6:00-7:30.

Dessa städtider påverkar de som kallbadar på morgonen.
Vår anläggning är öppen för kallbad alla dagar kl 5:00-8:30 med undantag för ovanstående städtider.

För bad med varm bastu hålles öppet onsdag-fredag 10:00-22:00 samt lördag-söndag 8:00-22:00

Bildresultat för städning

Bastu och coronavirus

Bastuvänner

Nu i Corona tider är det extra viktigt att vi tar hänsyn till varandra och inte låter bastun bli en ställe man smittas på.

  • Är man det minsta krasslig bör man stanna hemma, oavsett sjukdomssymtom.
  •  Har man varit och rest i av Folkhälsomyndigheten definierade riskområden så stanna hemma och utsätt inte dina bastuvänner för risken att smittas.
  • Är du orolig eller osäker, ta det säkra före det osäkra och undvik bastubad.

Styrelsen

Ånggeneratorn har fått värmeslag!


Ånggeneratorn, som förser bastun med rätt fuktighet har tyvärr drabbats av värmeslag (eller överslag).
Enklare felsökning, såsom säkringar, eller strömbrytare på själva aggregatet har tyvärr inte givit någon felindikation, varför elektriker måste anlitas. Dessvärre är vår huselektriker, som har installerat densamma, ute och seglar, (ja med segelbåt alltså).
Vi avvaktar reparation tills han har återkommit om ca. två veckor.

Således:
Vid upplevd för låg temperatur eller fuktighet: DRAG FÖRSIKTIGT I SNÖRET/KULAN.
Flera små korta drag är mer effektivt en ett kraftigt drag.
Vatten, som rinner rakt igenom bastuaggregatet och ut på golvet bidrager bara till ökad halkrisk.

För styrelsen
Dan och Torbjörn

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.
VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA MEDLEMMAR

HÅLL ÅNGAN OPPE
En kompletterande bevattningsanläggning har installerats i bastun.
Sedan ett flertal år har bastuaggregatet kompletterats med en ånggenerator, som ser till att fuktigheten i bastun hålls konstant. Det aggregatet gick sönder i höstas och ett nytt d:o införskaffades därför.
Det nya aggregatets egenrengöringsfunktion s.k. backspolning hädanefter betecknat BS, fungerar enligt följande:
BS är inställd att utföras var fjärde timme, med start parallellt med bastuaggregatets starttid.
BS är en viktig funktion för att bl.a. förhindra tillväxten av Legionellabakterier etc.
BS tar ca. 20 min.
Detta upplevs av många bastubadare, som om ånggeneratorn har gått sönder, varför man har hämtat vatten i dricksmuggar, skoskydd etc. för att bevattna stenarna på aggregatet. Därför har en separat bevattningsanordning nu installerats i bastun. Denna kan manövreras från både dam- och herrsidan. En tamp med en träkula hänger på bägge sidor om tygskynket, som delar bastun i dam resp. herrsida.
Om bastun börjar upplevas som alltför torr och då upplever man även temperaturen som alltför låg, under pågående BS, så drag försiktigt träkulan rakt ned, varvid en ventil öppnar en fast monterad vattentillförsel över stenarna på aggregatet.
OBS! drag försiktigt och stå inte för nära aggregatet, enär ganska hett vatten kan stänka på bara ben.
Det är bättre att dra ett antal korta drag än ett långt d:o för att bevattna aggregatet. För mycket vatten som rinner ner i aggregatet förkortar livslängden på detsamma och vatten som rinner ut på golvet under ger ingen fuktighet i bastun utan bara ökar halkrisken.

Har du frågor som gäller detta kontakta Dan eller Torbjörn (se STYRELSEN).

IN SAUNA VERITAS.
För styrelsen
Torbjörn N.

Nuvarande bastubyggnad 40 år – Söndag den 15 oktober 2017

För fyrtio år sedan uppfördes bastubyggnaden i Kullaviks hamn och invigningen ägde rum den 15 oktober 1977. Efter beslut i Särö kommun – från 1961 ägare av hamnen – att bygga ut hamnen med en pir och ytterligare bryggor, påbörjades i slutat av 60-talet planerade arbeten. Den gamla hamnen var helt öppen mot havet och ett stort antal större segel och motorbåtar låg förankrade ute i viken och det var därför naturligt att en pir skulle byggas som skydd för båtar och bryggor mot havets stormar.
Piren tillkom till stor del genom att sprängsten från nybyggnation i Kullavik tippades i havet och 1969 kunde man se att den planerade längden av piren hade rest sig en bit över vattennivån. Detta år utbröt emellertid en kraftig höststorm som höjde vattnet så mycket att de redan utplacerade bryggpontonerna draggade och en del båtar skadades.
Detta var naturligtvis ingen bra början men mer arbete återstod och piren nu i sanning motiverad fick så småningom den höjd som fordrades för att ge skydd för bryggorna inne i viken.