Kategoriarkiv: Okategoriserade

Förtydligande från Bastu-nytt

Med anledning av att en formulering i senaste Bastu-nytt upplevdes otydlig försöker vi här göra följande förtydligande avseende begränsningarna pga Covid.

Vi väljer att fortfarande att inte ta med gäster till bastun. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Basta endast om du känner dig fullt frisk. Gå inte in i bastun om du har någon förkylning- eller influensaliknande symptom som hosta, snuva, ont i halsen eller feber. Detta gäller också om någon i ditt hushåll är testad positiv för Covid.

Det innebär också att våra fullt friska barn självfallet är fortfarande välkomna på tider avsedda för barn, och förväntas liksom oss andra att visa hänsyn till sina medmänniskor i denna prövande pandemi.

Styrelsen

Om- och tillbyggnad av damsidan godkändes av extrastämman

Nu har vi haft den första extrastämman i föreningens historia.

Styrelsens förslag för om- och tillbyggnad av damsidan i bastun bifölls av 38 röstberättiga medlemmar som tagit sig till den extra föreningsstämman. Pga av större tillströmning än planerat flyttades mötet från KKKKs lokal i hamnen till Kullaviks Scoutkårslokal vid Kullaviks Centrum endast två dagar innan mötet.

Förslaget gicks utförligt igenom med tillhörande budget och finansieringsförslag. Därefter följde en fråge- och diskussionsstund där den mesta diskussionen handlade om olika ekonomiska frågor runt elanslutning och elabonnemang samt hur vi skall hantera ombyggnadsperioden då damsidan är stängd.

Medlemmarna kom med olika synpunkter om utförandet som nu styrelsen skall bearbeta och ta ställning till.

Men redan nu kan alla medlemmar vara informerade om att under oktober månad beräknar vi bygga och det kan bli störningar i öppetiderna på herrsidan pga att byggentreprenören kan komma ha behov av tillträde till hela bastun. Det är vår ambition att öppetiderna skall vara så opåverkade som möjligt.

Vi kommer tillfälligt stänga möjligheten till att hyra bastun under byggtiden för att medlemmarna skall kunna utnyttja tiden i stället.

Planerad byggstart är 4 oktober.

Information om förändringar i öppetider under byggtiden kommer uppdateras på hemsidan med kort varsel så håll koll på hemsidan.

Styrelsen

Kallelse till extra föreningsstämma 2021

Härmed kallas medlemmar till extra föreningsstämma i Kullaviks Havsbastuförening. 

1 september kl 19.00
Fysisk närvaro: KKKKs lokal i Kullaviks hamn
Digital närvaro/medhörning: ZOOM, inloggningsuppgifter skickas ut strax före mötet till angiven mailadress.

Enligt tidigare information planeras en till- och ombyggnation för att utöka bastuns varma del på damsidan. Med ombyggnaden kommer även omklädningsrum och relaxavdelning byggas om. 

Styrelsen har nu ett konkret förslag att presentera inklusive budget. Då förslaget ligger utanför den budget och verksamhetsplan som presenterades vid årsmötet behöver vi enligt stadgarna kalla till en extra föreningsstämma för att fatta baslut i frågan. 

Pga att det är mycket svårt att hantera inlägg och röstning vid digital närvaro samtidigt som fysisk närvaro på ett smidigt sätt erbjuder vi endast medhörning vid digital närvaro. Vill man rösta och komma med inlägg krävs fysisk närvaro precis som vid våra årsstämmor innan pandemin. 
Dagordning och underlag för mötet finns att ladda ner här.

För att vi skall kunna hantera deltagandet så behöver man föranmäla sitt deltagande. Det görs på denna länk
Anmäl här
Gör detta senast 29 augusti.

Deltager du och det är din make/maka/sambo som är hushållets medlem skall du ta med en fullmakt. 

När du anmält dig får du ett svar i mailen. 

Får du inget mail, börja med att titta i spamfiltret så det inte fastnat där. 
Har du ändå inte fått en instruktion så meddela styrelsen på info@kullavikshavsbastu.se

Den extra föreningsstämman är föranledd av att styrelsen har för avsikt att presentera ett förslag på utbyggnad av damsidan. Detta är en fråga av sådan dignitet att den inte ryms inom budget och det mandat styrelsen fick vid årsstämman.  

Välkomna
Styrelsen

Uppdaterade restriktioner och extra föreningsstämma

Från 1 juli uppdaterar FHM och regeringen corona restriktionerna. Vi följer efter och tar från 1 juli bort begränsningen av antalet personer i bastun och de övriga lokalerna. Nummerlapparna kommer plockas bort.

Dock väljer vi att fortfarande behålla restriktionen att vi inte tar med gäster till bastun. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade och för att minska risken för smittspridning tar vi ej med gäster till bastun.

Som aviserades i senaste bastunytt kommer vi kalla till en extra föreningsstämma den 1 september kl 19. Vid stämman kommer vi presentera ett utbyggnadsförslag av dam avdelningen.

Kallelse och dagordning kommer skickas ut under augusti.

Trevlig sommar önskar styrelsen alla medlemmar

Minskade restriktioner

Med anledning av fler och fler är vaccinerade, minskad smittspridning och något lättade restriktioner har även vi beslutat lätta aningen på restriktionerna.

I korthet:

  • Ökat antal personer i bastun och lokalen
  • Tiden 13-15 för riskgrupp tas bort

Fortfarande gäller följande :

Basta endast om du känner dig fullt frisk. Du får inte gå in i bastun om du har någon förkylning-eller influensaliknande symptom som hosta, snuva, ont i halsen eller feber. Detta  gäller också om någon i ditt hushåll är testad positiv för Covid.

Restriktioner:

  • Max antal personer på herrsidan är 16 personer i samtliga utrymmen. Därutöver gäller max antal personer i den varma delen, dvs själva bastun, till 12 personer.
  • Max antal personer på damsidan är 10 personer i samtliga utrymmen. Därutöver gäller max antal personer i den varma delen, dvs själva bastun, till 6 personer.
  • Total längd på vistelse i bastuanläggning begränsas till 1 timme så att så många som möjligt som vill bada ges tillträde.
  • Inga gäster – detta gäller alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som bor på samma adress.

Dessa regler fortsätter att gälla så länge som Folkhälsomyndigheten föreskriver fortsatta restriktioner avseende sociala kontakter. Förändringar meddelas på hemsidan.

Vid uthyrning har hyrestagaren ansvar för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs.  

Var rädda om varandra.

Uppdaterade trivselregler

Vi har uppdaterat trivselreglerna. De finns att läsa här

Trivselreglerna är basen för att vi alla skall få ett trevligt bastubad. De allra flesta följer dom väl men vi stöter ibland på de som inte känner till dem eller har glömt. Fräscha gärna upp minnet och läs dem en extra gång. Trivselreglerna har utvecklats genom åratal av inkomna synpunkter och har anpassats efter hand för att tillgodose olika medlemskategoriers behov och önskemål.

Styrelsen