COVID-19 information

För att vi skall kunna fortsätta hålla bastun öppen är det viktigt att vi som medmänniskor och medlemmar respekterar nedan nämnda restriktioner och använder ett gott omdöme. 

Basta endast om du känner dig fullt frisk. Du får inte gå in i bastun om du har någon förkylning-eller influensaliknande symptom som hosta, snuva, ont i halsen eller feber. Detta  gäller också om någon i ditt hushåll är testad positiv för Covid.

Restriktioner:

  • Max antal personer på herrsidan är 10 personer i samtliga utrymmen. Därutöver gäller max antal personer i den varma delen, dvs själva bastun, till 8 personer.
  • Max antal personer på damsidan är 6 personer i samtliga utrymmen. Därutöver gäller max antal personer i den varma delen, dvs själva bastun, till 4 personer.
  • Total längd på vistelse i bastuanläggning begränsas till 1 timme så att så många som möjligt som vill bada ges tillträde.
  • Endast medlemmar i riskgrupp får vara i bastun kl 13-15 onsdag till söndag.
  • Inga gäster – detta gäller alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som bor på samma adress.

Dessa regler fortsätter att gälla så länge som Folkhälsomyndigheten föreskriver fortsatta restriktioner avseende sociala kontakter. Förändringar meddelas på hemsidan.

Vid uthyrning har hyrestagaren ansvar för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs.  

Var rädda om varandra.