Nycklar

Praktisk information om nyckelhantering.

Dörröppning
Dörröppning sker genom att nyckelbrickan ”kontaktar” dosan vid sidan av ytterdörren.

Registrering: Du registrerar ditt bad genom att nyckelbrickan ”kontaktar” dosan som sitter vid dörren in till omklädningsrummet.
Om du har gäst med dig ”kontaktar” du dosan lika många gånger som antalet badande.
Det är viktigt att du registrerar ditt/dina bad eftersom denna statistik ger föreningen värdefull information om anläggningens nyttjandegrad vid olika tider.

Ny nyckel & Extra nyckel
Kontakta oss för att beställa ny nyckel eller en extra-nyckel via mail: nyckel@kullavikshavsbastu.se
En ny nyckel eller extra nyckel kostar 100 kr
Man betalar via föreningens Swish 123 288 24 21 eller plusgiro. 21 13 99-1.
Vid betalning ange: Ny nyckel/Extra nyckel + namn

Digital Nyckel
Om du istället vill ha en digital nyckel i en app, kontakta oss på mail: nyckel@kullavikshavsbastu.se.