Nycklar

Praktisk information om nyckelhantering och gäster.

Dörröppning
Dörröppning sker genom att nyckelbrickan ”kontaktar” dosan vid sidan av ytterdörren.

Registrering: Du registrerar ditt bad genom att nyckelbrickan ”kontaktar” dosan som sitter vid dörren in till omklädningsrummet.
Om du har gäst med dig ”kontaktar” du dosan lika många gånger som antalet badande.
Det är viktigt att du registrerar ditt/dina bad eftersom denna statistik ger föreningen värdefull information om anläggningens nyttjandegrad vid olika tider.

Extranyckel
Varje medlem har rätt att beställa en extra nyckelbricka till en kostnad av 100 kr.
Kontakta ansvarig för medlemsregister och nycklar, som då utfärdar en faktura till dig.
Fakturan betalas via föreningens Swish 123 288 24 21 eller plusgiro. 21 13 99-1.
Vid betalning ange: Faktura nr + extra nyckel.

Ny nyckel
Om du har förlorat din nyckelbricka och behöver beställa en ny är kostnaden 100: -.
Kontakta ansvarig för medlemsregister och nycklar, som då utfärdar en faktura till dig.
Fakturan betalas via föreningens Swish 123 288 24 21 eller plusgiro 21 13 99-1.
Vid betalning ange: Faktura nr + ny nyckel.

Gäster
Gästavgiften är för närvarande 50 kronor/bad och betalas via Swish till nr 123 288 24 21 eller plusgiro 21 13 99-1. Vid betalning ange som referens:
För herrsidan: 209460 Gäst/Gäster herrsidan.
För damsidan: 209361 Gäst/Gäster damsidan.
OBSERVERA att det är olika referensnummer på herr- respektive damsidan
Gäst skall antecknas i gästboken i entrén.
Obs! Tag inte med några gäster eller barn fredag, lördag och söndag kl 16 – 19, då bastun vid dessa tider är mycket hårt belastad.