Nytt medlemskap

gamla badhuset

Gamla badhuset, byggt 1905

  1. Medlemskap i KHbf kan enskilda personer få, som är skrivna i Kungsbacka kommun eller äger fast egendom i kommunen.
  2. Medlemskapet kostar 3 000 kronor i inträdesavgift, och återbetalas inte vid utträde. Årsavgiften är för närvarande 2 000 kr/år.
  3. Övriga bestämmelser beträffande medlemskap regleras i föreningens stadgar som finns under Stadgar. Läs även Trivselregler.
  4. Om du är intresserad av att bli medlem, fyll i Anmälan (klicka på anmälan). Vi tar ut en köavgift på 200kr/år.
  5. Medlemsomsättningen är cirka 10 till 15 personer/år.